• Диагностика и Хирургично лечение на всички видове очни заболявания

  • Диагностика, профилактика и лечение на гинекологичните заболявания, бременност
  • Диагностика, профилактика и лечение на кардиологични заболявания

  • Високоспециализирана и модерна, извършваща широка гама изследвания

СОБАЛ "Пентаграм" Обявява конкурс за лекари-магистри, които искат да специализират очни болести - 1 място!

Необходими документи за кандидатстване:
1. Диплома за завършено Висше образование Лекар-магистър.
2. Кратка автобиография.
3. Ксерокопие от ЛК.
4. Молба свободен текст.
5. Свидетелство за съдимост и Медиц.с-во при назначаване.
Ще се проведе писмено препитване и устно събеседване на базата на у-ка по очни болести към МУ - София, по конспект даван при подаване на документите. Документите се подават при секретарката на Болницата Маргарита Терзиева. тел.02 4472050

МЦ и СОБАЛ "Пентаграм 2012" ООД имат договорни отношения със "Здравноосигурителна компания България Здраве" АД, с „Токуда Здравноосигурителен фонд” АД и със Здравноосигурителен фонд “Съгласие” за доболнична, болнична и комбинирана медицинска помощ, на клиените им в следните направления:
• офталмология
• акушерство и гинекология
• кардиология
• клинична лаборатория

СПЕЦИАЛИСТИ:

Клиника


Медицински център "Пентаграм" е съвременна клиника, предлагаща отлично качество на медицинските услуги и персонално внимание към всеки пациент.

МЦ "Пентаграм" работи по договор с НЗОК

Разполага с модерни кабинети и апаратура за лечение на очни, акушеро-гинекологични и кардиологични заболявания, клинична лаборатория, операционен блок, стационар.

Подробности

Новини

© IDEA GRAPHIC 2012 | Условия