• Диагностика и Хирургично лечение на всички видове очни заболявания

  • Диагностика, профилактика и лечение на гинекологичните заболявания, бременност
  • Диагностика, профилактика и лечение на кардиологични заболявания

  • Високоспециализирана и модерна, извършваща широка гама изследвания

За клиниката

Медицински център "Пентаграм" е съвременна клиника, предлагаща отлично качество на медицинските услуги и персонално внимание към всеки пациент.

Клиниката е оборудвана с най-модерна апаратура за диагностика на всички видове очни заболявания.

Разполага с модерна операционна зала за оперативно лечение на:

Модерният Акушеро-Гинекологичният кабинет към клиниката е снабден с 4D ехограф за извършване на фетална морфология.

Към центъра има и модерна клинична лаборатория за изследване на хематологични и биохимични показатели.

B Медицински център "Пентаграм" се извършват и кардиологични консултации.

Медицинският център има договор с НЗОK както за прегледи, така и за офталмологични клинични пътеки. Разполага с леглова база с престой до 48 часа.

Медицински център "Пентаграм" работи със следните здравноосигурителни фондове:
- "ЗАД България" АД
- "ЗД Съгласие" АД
- "ЗАД Здравноосигурителен институт" АД
- "ОЗОФ Доверие ЗАД" АД
- "ЗК Надежда" АД


© IDEA GRAPHIC 2012 | Условия ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ