• Диагностика и Хирургично лечение на всички видове очни заболявания

  • Диагностика, профилактика и лечение на гинекологичните заболявания, бременност
  • Диагностика, профилактика и лечение на кардиологични заболявания

  • Високоспециализирана и модерна, извършваща широка гама изследвания

ЕКГ с ESAOTE

02.06.2017

Кардиология с възможност за извършване на клиничен преглед с ЕКГ; Ехокардиографско изследване с ехокардиограф ESAOTE- Апарат от висок клас произведен в Европа с възможност за едно- и двуразмерно измерване на сърдечните кухини и обеми. Цветен доплер, както и пулс и континиус доплери, а също така и тъканен доплер за възможно най- прецизно изследване на сърдечната функция. „МЦ Пентаграм 2012“ разполага и с холтер ЕКГ апарат за 24 часово мониториране на сърдечната дейност.© IDEA GRAPHIC 2012 | Условия ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ