• Диагностика и Хирургично лечение на всички видове очни заболявания

  • Диагностика, профилактика и лечение на гинекологичните заболявания, бременност
  • Диагностика, профилактика и лечение на кардиологични заболявания

  • Високоспециализирана и модерна, извършваща широка гама изследвания

Mедикамент EYLEA

01.08.2018

От 01.08.2018г в нашата болница изготвяме протоколи и правим скъпоструващия медикамент EYLEA по каса, който се реимбурсира 75%. Медикаментът се реимбурсира само за макулна дегенерация, свързана с възрастта© IDEA GRAPHIC 2012 | Условия ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ