• Диагностика и Хирургично лечение на всички видове очни заболявания

  • Диагностика, профилактика и лечение на гинекологичните заболявания, бременност
  • Диагностика, профилактика и лечение на кардиологични заболявания

  • Високоспециализирана и модерна, извършваща широка гама изследвания

Световен ден против тютюнопушенето

31.05.2012

За първи път Световната здравна организация (СЗО) обявява 31 май като Световен ден без тютюнопушене (World No Tobacco Day) през 1987 година. Оттогава до днес, всяка година СЗО определя теми (мото) на Световния ден, насочени към превенцията и ограничаването на тютюнопушенето сред наслението в целия свят.
През 2011 година мотото на Световния ден е „Рамковата конвенция за контрол на тютюна на СЗО".
Рамковата конвенция за контрол на тютюна (РККТ) на СЗО е първият международен договор за обществено здраве в света, влязъл в сила на 27 февруари 2005 година. Той установява правно обвързващи цели и принципи, които трябва да бъдат следвани от държавите и организациите, които са ратифицирали рамковата конвенция, и по този начин са дали своето съгласие да изпълняват договора. Понастоящем РККТ е ратифицирана от 172 страни в света. Република България ратифицира Рамковата конвенция в края на 2005 година, и същата влезе в сила от 05.02.2006 г.
РККТ цели да предпази настоящите и бъдещи поколения от унищожителните здравни, социални, екологични и икономически последици от употребата на тютюн и излагането на тютюнев дим.


Факти за вредата от тютюнопушене


Рискът от настъпване на смърт вследствие на рак на белия дроб е повече от 23 пъти по-висок при мъжете, които пушат, отколкото при непушачите и 13 пъти по-висок за жените пушачки;

Тютюнопушенето убива от 1/3 до половината от тези, които пушат, а пушачите умират средно с 15 години по-рано, отколкото непушачите;

Пасивното пушене на работното място убива 200 000 работници всяка година;

Тютюнът е причина за един от всеки 10 смъртни случая в световен мащаб и е отнел живота на около 5.5 милиона души 2009 г. Ако тенденциите сe запазят, бройката ще расте до около 7-8 милиона до 2030 г.;

Най-голям процент пушачи има в Гърция (42%), следвана от България (39%), Латвия (37%), Румъния, Унгария, Литва, Чехия и Словакия (всички по 36%);

14% от непушачите и 23% от пушачите са изложени на тютюневия дим на други пушачи всекидневно;

Домашното излагане на тютюнев дим /т. нар ‘пасивно тютюнопушене’/ е най-ниско във Финландия и Швеция, като не повече от 5% от финландците и шведите са изложени на такъв дим вкъщи. Литовците, кипърците, гърците и българите са 6 пъти по-често изложени на рисковете от ‘пасивно тютюнопушене’;

Всеки пети участник в изследване за ‘пасивното тютюнопушене’, който работи извън дома си, е изложен на тютюнев дим, като половината от тези хора са изложени поне един час на ден;

Тютюнопушенето е най-важната причина за заболяване и преждевременна смърт от редица хронични незаразни заболявания. Доказано е, че 80-90% от хроничните заболявания на дихателната ситема; 80-85% от белодробния рак; 30% от всички злокачествени заболявания и 25-43% от исхемичната болест на сърцето са пряко свързани с пушенето;

Органите на дишането са особено уязвими при тютюнопушене. При повече от 80% от пушачите са наблюдава бронхит. С годините той прогресира и става благоприятна почва за развитието на рак на белите дробове;

Рискът от заболяване от рак на белите дробове нараства право пропорционално на числото изпушени цигари. Една от причините: 40 на сто от тютюневата смола се състоят от силния канцероген 3,4-бензапирен;

Внезапната смърт сред пушачите мъже на 40 до 59 г. настъпва 3-4 пъти по-често, отколкото сред непушачите на тази възраст;

Вероятността за инфаркт при мъжете пушачи до 30-годишна възраст е 2 пъти по-голяма, ако пушачът страда от високо кръвно налягане или има повишено съдържание на холестерин в кръвта;

Млад човек, който изпушва на ден по една кутия цигари, диша така, както човек, който е 20 години по-възрастен от него;

Рак на белите дробове се появява почти 20 пъти по-често при тези, които пушат. Този риск сред 40-45-годишните пушачи е 10 пъти по-голям;

Бебетата на пушачките тежат с 200 г по-малко от бебетата на пушачките при раждане;

При жени кърмачки, които пушат, съдържанието на никотин в един литър кърма може да достигне 0,5 мг; в същото време смъртоносната доза от тази силна отрова е 1 мг на 1 кг от теглото на бебето;

Никотинът предизвиква повишаване на кръвното налягане. Една изпушена цигара го повишава с 10 мм живачен стълб;

При пушене в организма се разрушава значително количество витамин С. Изчислено е, че една изпушена цигара лишава организма с 25 мг витамин С;

76,8% от децата в България са пасивни пушачи вкъщи чрез т. нар. ‘пасивно тютюнопушене’. Страничният дим на тютюневите изделия е по-опасен, тъй като не минава през филтър и съдържа 2 пъти повече катран, 3 пъти повече бензапирен, 5 пъти повече въглероден оксид, 50 пъти повече амоняк, 60 пъти повече кадмий, циановодород и алдехиди.© IDEA GRAPHIC 2012 | Условия ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ