• Диагностика и Хирургично лечение на всички видове очни заболявания

  • Диагностика, профилактика и лечение на гинекологичните заболявания, бременност
  • Диагностика, профилактика и лечение на кардиологични заболявания

  • Високоспециализирана и модерна, извършваща широка гама изследвания

Най-ново поколение апарат

04.09.2012

МЦ "Пентаграм 2012" разполага с най-новия апарат на фирмата Baush & Lomb - Sttelaris PC, за операции на катаракта и заболяванията на ретината. За момента единствен в България, последно поколение от този вид апарати.© IDEA GRAPHIC 2012 | Условия ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ