• Диагностика и Хирургично лечение на всички видове очни заболявания
  • Диагностика, профилактика и лечение на гинекологичните заболявания, бременност
  • Диагностика, профилактика и лечение на кардиологични заболявания
  • Високоспециализирана и модерна, извършваща широка гама изследвания

Докторска защита на д-р Ралица Кермедчиева

27.09.2021

 

 

Д-р Ралица Кермедчиева на 16.09 защити успещно докторантурата си пред жури от извесни офталмолози в Кетедрата по Очни Болести към Пловдивския Университет. Темата на доктурантурата е: "Конфокална микроскопия и предносегментна оптична кохерентна томография на филтрационни възглавнички след трабекулектомия". 

Присъдена и беше научно-образователната степен ДОКТОР.

Поздравления от целия екип на Очна клиника "Пентаграм".

 © IDEA GRAPHIC 2012 | Условия
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ