• Диагностика и Хирургично лечение на всички видове очни заболявания

  • Диагностика, профилактика и лечение на гинекологичните заболявания, бременност
  • Диагностика, профилактика и лечение на кардиологични заболявания

  • Високоспециализирана и модерна, извършваща широка гама изследвания

Условия за ползване

Ползването на "pentagram2012.com" ("сайта") е обвързано с приемането на настоящото споразумение за ползване на сайта. Ако не сте съгласни с описаните по-долу условия, моля да не ползвате и посещавате този сайт. Съдържанието на страниците на сайта са защитени с авторското право на "Пентаграм 2012 ООД". Всички права, които не са изрично дадени в настоящите условия за ползване на сайта, се запазват. Забранява се възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението на част от или на цялото съдържание под каквато и да е форма без предварително писмено разрешение на "Пентаграм 2012 ООД", освен в съответствие със следващите условия. "Пентаграм 2012 ООД" се съгласява да ползвате сайта, както и да разпечатвате копия на извлечения от същите страници само за Ваша лична употреба, но не и с цел повторно използване в други сайтове и системи, освен ако за не е дадено писменото съгласие на "Пентаграм 2012 ООД".

Достоверност на информацията
"Пентаграм 2012 ООД" полага грижи и се стреми да поддържа достоверността на информацията в сайта. Въпреки това "Пентаграм 2012 ООД" не носи отговорност за:
- технически грешки или пропуски
- всички проблеми, които могат да възникнат поради случайни технически фактори или злонамерена външна намеса.

Отговорности
Потребителите на сайта могат да ползват сайта изцяло на свой риск, като се задължават да не търсят съдебна отговорност на "Пентаграм 2012 ООД", за каквито и да е пропуски и вреди, настъпили в резултат на ползването на услугите или съдържанието на сайта.

Връзки c други сайтове
"Пентаграм 2012 ООД" не носи никаква отговорност за съдържанието на сайтове, съдържащи препратки към "Пентаграм 2012 ООД", както и сайтове, имащи препратки от страница или стрници на "Пентаграм 2012 ООД".

Конфиденциалност
Изпращането на лична информация към сайта от страна на потебители е свързано с определени услуги, предоставени в сайта и "Пентаграм 2012 ООД" няма да ползва личната информация или част от нея за каквито и да е други цели, освен за предвидените услуги. "Пентаграм 2012 ООД" не носи никаква отговорност за вреди, нанесени чрез ползването на лична информация, придобита по какъвто и да е начин от сайта от трети лица, включително, но не само от страниците на сайта, поради злонамерена външна намеса, поради техническа причина.

Техническа зависимост
"Пентаграм 2012 ООД" не носи отговорност, пряка или косвена, за всякакви възможни повреди и/или вреди, свързани с компютърното и техническото оборудване на потребителя и/или друга негова собственост, причинени в следствие на достъпа и ползването на сайта.

Промени
"Пентаграм 2012 ООД" си запазва правото по всяко време да извършва промени без предупреждение.

Ползване
"Пентаграм 2012 ООД" не поема отговорност за преки или косвени вреди, които са в резултат от ползването, невъзможността за ползване, липсата на временен достъп по технически причини или профилактика на сайта или свързаните и предоставяни услуги.

Защита на информацията
"Пентаграм 2012 ООД" е ангажиран със защитата на личната информация на своите посетители. Моля, имайте предвид, че могат да бъдат предоставяни обобщена статистика за нашите клиенти, продажби, тенденциите в трафика и свързани с работата на сайта данни, но тази статистика няма да включва лична информация.

Лична информация
С цел да отговори на Вашите въпроси или изпълнение на заявките Ви, може да се наложи да поискаме лична информация като име, адрес, имейл адрес и телефонен номер. "Пентаграм 2012 ООД" си запазва правото да използва тази информация, за да отговори на Вашите искания, или да се свърже с вас чрез поща, електронна поща или по телефона да Ви информира за нови продукти, услуги, промоции или по технически причини, както и в случай на необходимост от потвърждаване на определена, предоставена от Вас информация. "Пентаграм 2012 ООД" си запазва правото да обменя всяка информация, предоставена от вас между филиали "Пентаграм 2012 ООД" за целите, посочени преди това. В допълнение към личната информация, която може да ни предоставите, този сайт може да използва технология, която ни позволява да събираме известна техническа информация, като адрес Интернет протокол, операционна система на компютъра Ви, тип на браузъра и други.

Сигурност
Моля, имайте предвид, че винаги съществуват рискове, свързани с предоставянето на лични данни, независимо дали лично, по телефона или по интернет, и не съществува напълно безопасна технология или система. "Пентаграм 2012 ООД" е положил усилия да предприемат подходящи мерки за предотвратяване и минимизиране на рисковете от неоторизиран достъп, неправилно използване и неточности на личната Ви информация.

Коректност
"Пентаграм 2012 ООД" си запазва правото по своя инициатива или по Ваше желание, да промени или изтрие всички непълни, неточни или остарели лични данни, запазени във връзка с експлоатацията на този сайт.

Идентификация
"Пентаграм 2012 ООД" си запазва правото да съхранява данни на Вашия компютър, само и единствено с цел да Ви идентифицира. Тази информация е известна като "cookies". Тази информация може да ни помогне да продължим да подобряваме нашия сайт и да ни покаже кога и как се ползва от потребителите. Използването на "cookies" е индустриален стандарт и много уеб сайтове ги използват. "cookies" се съхраняват на компютъра Ви, а не на този сайт. Ако не желаете да получавате "cookies", или искате да бъдете уведомени, когато те са поставени, можете да направите това като настройте браузъра си.

Приемане на условията
С влизането на коя да е страница на сайта, Вие декларирате, че приемате условията за ползване на сайта.

© IDEA GRAPHIC 2012 | Условия ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ