• Диагностика и Хирургично лечение на всички видове очни заболявания

  • Диагностика, профилактика и лечение на гинекологичните заболявания, бременност
  • Диагностика, профилактика и лечение на кардиологични заболявания

  • Високоспециализирана и модерна, извършваща широка гама изследвания

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "ПЕНТАГРАМ 2012"

Политика за защита на личните данни
Съобщение за Поверителност
Форма за оттегляне на съгласие на субект на данни
Форма за оттегляне на родителско съгласие
Процедура за Заявка за Достъп до Данни на Субект на Данни
Форма Искане на Достъп до Данни на Субект

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПЕНТАГРАМ"

Политика за защита на личните данни
Съобщение за Поверителност
Форма за оттегляне на съгласие на субект на данни
Форма за оттегляне на родителско съгласие
Процедура за Заявка за Достъп до Данни на Субект на Данни
Форма Искане на Достъп до Данни на Субект
© IDEA GRAPHIC 2012 | Условия ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ